Krajská zdravotní má zájem o litoměřickou nemocnici

Představitelé Krajské zdravotní podepsali smlouvu o koupi litoměřické nemocnice. Jedním z hlavních důvodů je, že všechna zdravotnická zařízení v České republice se v současnosti potýkají s nedostatkem personálu.


Představitelé Ústeckého kraje, Krajské zdravotní, a. s. (KZ), města Litoměřice a Nemocnice Litoměřice, a. s., podepsali v pondělí 24. srpna na Krajském úřadě Ústeckého kraje smlouvu o nákupu litoměřické nemocnice a převodu nemovitých věcí. Kupní cena je stanovena znaleckým posudkem a činí 119 700 000 Kč. Převod nemovitostí je bezúplatný, vzhledem k tomu, že je v minulosti město Litoměřice nabylo od státu bezúplatně.

„Jsem přesvědčen, že nákup litoměřické nemocnice je prospěšný jak pro Ústecký kraj a společnost Krajská zdravotní, tak pro město Litoměřice a nemocnici. Věřím, že Krajská zdravotní bude nadále fungovat a rozvíjet se jako doposud, a obyvatelům Litoměřicka se dostane stejně kvalitní péče jako ve všech nemocnicích největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji,“ řekl Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje.

„Děkujeme za vstřícnost a tento krok Ústeckému kraji a městu Litoměřice. Společnost Krajská zdravotní má zájem o litoměřickou nemocnici dlouhodobě. Jedním z hlavních důvodů je, že všechna zdravotnická zařízení v České republice se v současnosti potýkají s nedostatkem personálu. Vstupem soukromé společnosti do litoměřické nemocnice by došlo v Ústeckém kraji k ještě většímu prohloubení této krize, což by bylo do budoucna pro celý Ústecký kraj špatně. Mohu slíbit, že litoměřická nemocnice bude na stejné úrovni jako všech pět našich současných nemocnic v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově. Nemocnici v Litoměřicích budeme rozvíjet a počítáme také s investicemi. Plány máme zpracované minimálně do roku 2032,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

„Jsem přesvědčen, že začlenění litoměřické nemocnice do páteřní osy zdravotnických zařízení největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji zajistí do budoucna udržení potřebné zdravotní péče v regionu a přilehlých spádových oblastí. Krajská zdravotní dlouhodobě usiluje o dodržování akreditovaných standardů poskytované zdravotní péče a dalších služeb napříč medicínskými obory, a buduje špičková zdravotnická centra prosazující se i v mezinárodní konkurenci,“ dodal Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
út 25.08.2020 08:56
0 +
 
Ústí nad Labem

Hlavní zprávy