Svět je bohatší o nový minerál. Díky odborníkům z Moravského zemského muzea

0

minerál, moravské zemské muzeum, objev


Mineralogové z Moravského zemského muzea Mgr. Eva Víšková, Ph. D. a Mgr. Jiří Toman, Ph. D. se podíleli na objevu nového minerálu.

„V rámci zahraniční terénní cesty v září 2019 jsme navštívili revír v okolí Dobšiné, který je známý historickou těžbou kobaltu a niklu“, vzpomíná Eva Víšková. „A podařilo se nám zde odebrat zajímavý mineralogický materiál, u kterého jsme se rozhodli, že bude dobré jej blíže prozkoumat“, doplňuje Jiří Toman.

Minerál byl tedy následně podroben detailnímu studiu, na němž naši odborníci spolupracovali s mineralogy z Národního muzea, Slovenské akademie věd, Masarykovy univerzity a České akademie věd. 

Výsledkem spolupráce je rozšíření mineralogického systému o nový minerál – dobšináit  [Ca2Ca(AsO4)2·2H2O].

Ten potvrdila na začátku února letošního roku Komise pro nové minerály, nomenklaturu a klasifikaci (Commission on New Minerals, Nomenclature & Classification; CNMNC) při Mezinárodní mineralogické asociaci.

Dobšináit je 23. minerálem popsaným poprvé na světě z území Slovenska; název je odvozen od města Dobšiná. 

Jedná se o nový člen roselitové skupiny s dominantním zastoupením vápníku. Minerály roselitové skupiny patři k poměrně vzácným arzeničnanům s obsahem vody. Holotyp (typový vzorek), na kterém byl dobšináit identifikován, bude uložen ve sbírce Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského muzea.

V současné době se připravuje odborná publikace, aby byly splněny všechny podmínky pro definitivní uznání tohoto nového minerálu.Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář