Veřejnost bude mít znovu možnost setkat se s hasiči

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje opětovně stanovuje úřední dny a hodiny pro zajištění styku s veřejností


Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, na základě skončení nouzového stavu a rozvolňování opatření spojených s koronavirovou pandemií, s účinnosti od 18. května 2020 opětovně stanovuje úřední dny a hodiny pro zajištění styku s veřejností, vždy v pondělí a ve středu s úředními hodinami od 8:00 do 16:00 hodin, pokud úřední den nepřipadá na den pracovního klidu.

Ostatní pracovní dny (úterý, čtvrtek a pátek) jsou určeny pro zpracování příslušné agendy státní správy a pro předem domluvené konzultace konkrétní problematiky. 

Osoby nacházející se v objektech HZS Ústeckého kraje jsou povinny dodržovat pokyny příslušníků ke snížení rizika přenosu infekce (dodržovat požadované odstupy, používat vlastní, nebo přidělené ochranné prostředky dýchacích cest a provádět pravidelnou desinfekci rukou či předmětů). 

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
út 25.08.2020 08:56
0 +
 
Ústí nad Labem

Hlavní zprávy