Hejtman přijal “mistra rekultivací” Stanislava Štýse

0

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček přijal ve své pracovně prezidentem oceněného "mistra rekultivací" Stanislava Štýse, spolu se zástupci Oblastního muzea v Mostě a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Předmětem jednání byl záměr vytvoření Centra výzkumu krajiny, které by se komplexně zabývalo jejím studiem na území Ústeckého kraje. Tisková zpráva zde dne 9. srpna 2018

Otcem této myšlenky je právě Stanislav Štýs, který plánovanému centru dává do vínku nejen veškerou svou fotodokumentaci v počtu několika desítek tisíc negativů a diapozitivů, ale také rozsáhlou specializovanou knihovnu a archiv.

Projekt Oblastního muzea v Mostě a UJEP bude financován především z národních zdrojů, avšak podíl Ústeckého kraje na jeho realizaci nebude nepodstatný. Zejména proto, že výsledky práce by mohl využívat v širokém záběru od územního plánování až po vědecký výzkum. Nemalý význam bude mít centrum i pro formulování dlouhodobějších vizí týkajících se severočeské krajiny a jejího budoucího potenciálu i využití.

Ing. Stanislav Štýs, DrSc. (*1930) je jedním z nejvýznamnějších českých odborníků na životní prostředí, zejména v oboru rekultivací. Je autorem více než tří set publikací, držitelem řady ocenění za vědeckou činnost - jako je například Státní vyznamenání Za zásluhy I. stupně (2017), Cena hejtmana Ústeckého kraje (2012) nebo Cena Ministra životního prostředí (1996). Patří k respektovaným osobnostem nejen u nás, ale i v zahraničí.


Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
weby