MF k vyplácení kompenzačního bonusu

Ministerstvo financí si je vědomo dílčích nedostatků v exekutivní rovině vyplácení kompenzačního bonusu a individuálních pochybení lidského faktoru při ověřování oprávněnosti nároku, kdy některé úřady příliš přenáší důkazní povinnost na žadatele.


Z aktuálních statistik nicméně vyplývá, že finanční úřady přistupují neprodleně k výplatě kompenzačního bonusu u drtivé většiny žádostí. Z dosud přijatých žádostí ke zpracování byl bonus vyplacen nebo je v procesu vyplacení zhruba u 97 % žádostí. Nelze proto souhlasit s tvrzením, že finanční úřady postupují při vyplácení kompenzačního bonusu restriktivněji než v předchozích obdobích. 

U dosud otevřených žádostí pak dochází zpravidla z důvodu pochybností finančního úřadu o oprávněnosti nároku nebo z formálních důvodů, jako je nesprávně vyplněná žádost, k interakci s žadatelem. Standardně se tak děje neformální komunikací prostřednictvím e-mailu či telefonu za účelem zjištění podrobností k propadu jejich tržeb.

Co se týče metodiky vyplácení kompenzačního bonusu, povinnost vyplatit bonus každému žadateli ihned a v požadované částce v zákoně podle MF není uvedena. Takové jednání by přitom ani nebylo ve prospěch samotných žadatelů, kteří by v případě následné kontroly oprávněnosti čerpání bonusu mohli být vyzvání k vrácení vyplacené pomoci navýšené o úrok dle zákona. Dodáváme také, že MF ani GFŘ jednoznačně nevydaly žádné paušální pravidlo o nepřiznávání kompenzačního bonusu lidem pracujícím v určitém segmentu ekonomiky či v konkrétní profesní skupině.

Případná dílčí pochybení lidského faktoru při ověřování oprávněnosti nároku na kompenzační bonus, přičemž dle uvedené statistiky by se mělo jednat spíše o individuální případy, budou eliminována. MF je za tímto účelem v aktivní spolupráci nejen s Finanční správou, ale i s Komorou daňových poradců, abychom nastavili preciznější metodické postupy výplaty bonusu. Také v konkrétních jednotlivých případech nesprávného úředního postupu bude zjednána náprava. Nespokojeným žadatelům o kompenzační bonusu prozatím doporučujeme setrvat na svém postoji a případné pochybnosti finančních úřadů vysvětlit podrobnějším popisem své situace. V krajních případech je možné využít institutu odvolání, a to do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí finančního úřadu o zastavení řízení.

Vizovické Trnkobraní 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

Ústí nad Labem

Hlavní zprávy

 

Vizovické Trnkobraní 2024