Otorinolaryngologové se na odborném setkání v Ústí nad Labem zabývali poruchami dýchání ve spánku

0

ústí nad labem


Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., uspořádala na výletním zámečku Větruše v Ústí nad Labem v pátek 10. září 2021 v pořadí již 28. odbornou regionální konferenci „Slámův ORL den“. Specialisté v oboru otorinolaryngologie se tentokrát zaměřili na poruchy dýchání ve spánku.

Na letošní konferenci „Slámův ORL den“ ve třech panelech věnovaných postupně klasifikaci poruch dýchání ve spánku, diagnostice a chirurgické léčbě spánkové apnoe zaznělo celkem 11 odborných vystoupení – od přiblížení historických mezníků vývoje spánkové medicíny, přes například nepodkročitelné diagnostické minimum k indikaci chirurgické léčby obstrukční spánkové apnoe až po faktory ovlivňující úspěšnost chirurgické léčby tohoto onemocnění.

„Rád bych zmínil dlouholetou spolupráci naší a motolské Kliniky ORL, která přinesla mnoho dobrého, především pro pacienty, což je to nejpodstatnější. Velmi si proto vážím, že pozvání na konferenci v Ústí nad Labem i letos přijal pan prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA, emeritní přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Jako pořadatele nás potěšila také skutečnost, že 28. ročníku nadregionální konference se zúčastnilo téměř 100 specialistů z celé České republiky,“ řekl odborný garant akce MUDr. Karel Sláma, Ph.D., přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.


Zdroj: info@kzcr.euSouvisející

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
weby